مدت زمان تحویل محصول بعد ثبت سفارش?

بلافاصله بعد از ثبت سفارش همکاران تمام تلاش برای تکمیل سریع تر سفارش انجام میدهند ، سفارشات ممکن است در برخی از محصولات از 10 تا 60 دقیقه امکان تاخیر وجود دارد.